Szanowni Państwo, decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. uzyskaliśmy pozwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku. W praktyce oznacza to, iż spełniamy wszystkie rygorystyczne warunki i standardy, określone w ustawie o pomocy społecznej oraz przepisach odrębnych. Dzięki temu mają Państwo pewność, iż osoby wam najbliższe są pod najlepsza opieką specjalistyczną, w budynku bez barier architektonicznych.
Jest to naprawdę bardzo ważne w kontekście tego, iż wiele domów opieki na terenie województwa małopolskiego nie posiada odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego typu działalności.