Pobyty poszpitalne

Pobyty poszpitalne związane są z potrzebą odzyskania sprawności fizycznej jak również pewności Pacjenta. Najważniejszą kwestią jest świadomość Pacjenta, iż jest on w stanie nadal samodzielnie funkcjonować. Nasz wyspecjalizowany personel pomoże Państwa bliskim w odzyskaniu sprawności psychomotorycznej.  Oferta pobytów poszpitalnych obejmuje opiekę pielęgniarską połączoną z rehabilitacją oraz konsultację lekarskie. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, nasi lekarze przygotują indywidualny program rehabilitacji, dostosowując go do możliwości Pacjenta. Rehabilitacja odbywa się w specjalnie do tego przystosowanej sali rehabilitacyjnej na profesjonalnym sprzęcie. W swoim ośrodku posiadamy również wyspecjalizowane łóżka medyczne oraz instalacje przyzywową, dającą poczucie bezpieczeństwa.