Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Centrum Opieki i Rehabilitacji Dom Pod Sosnami w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 22200zł  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 0 zł wkładu własnego (jeśli dotyczy).

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021 r.

W wyniku realizacji grantu:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu placówki Centrum Opieki i Rehabilitacji „Dom Pod Sosnami” oraz jej mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
  2. Doposażenie placówki Centrum Opieki i Rehabilitacji „Dom Pod Sosnami” w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.