Spacer jako ćwiczenie aerobowe o małej intensywności jest doskonałą formą rehabilitacji ?