Pozwolenie Wojewody Małopolskiego

Pozwolenie nr WP-III.94.23.26.2017

Szanowni Państwo,
decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. uzyskaliśmy pozwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku.
W praktyce oznacza to, iż spełniamy wszystkie rygorystyczne warunki i standardy, określone w ustawie o pomocy społecznej oraz przepisach odrębnych. Dzięki temu mają Państwo pewność, iż osoby wam najbliższe są pod najlepsza opieką specjalistyczną, w budynku bez barier architektonicznych.